Ürünlerimiz

Data Arşivleme Sistemi

Data ARŞİVLEME SİSTEMİ (DIVVYDRIVE) Hakkında

Kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini 512 bit kriptolayarak koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya içerik yönetimi ve arşivleme sistemidir.

DIVVYDRIVE dosya sayısından ve boyutundan bağımsız olarak yatayda istenilen büyüklükte büyütülebilen bir yapıya sahiptir. Sistemde tüm dosya ve veri hareketleri loglanarak depolanır.

Web servis arabirimi üzerinden her türlü sistem ve program ile (Döküman Yönetim Sistemi, ERP ...) entegre edilebilir.

Full Text Search arama özelliği ile dosyaların içerisindeki bir kelimeye göre arama yapabilir. Sınırsız indexleme imkanı ile dosyalar üzerinde istenilen özellik ve sayıda etiketlemeler ve sınıflandırmalar yapılabilir.

DIVVYDRIVE sayesinde kurumlar, sahip oldukları tüm veri ve arşiv bilgilerini kendi sistem merkezlerinde depolayarak yetkili kullanıcılar tarafından dünyanın her yerinden güvenli erişilmesini sağlayabilirler.

DIVVYDRIVE felaket kurtarma senaryosu eklentisi ile de tüm bu verilerin bir felaket kurtarma merkezinde depolanmasını ve yönetilmesini de sağlamış olurlar.

Arşivsel saklama
Paylaştırma
Yetkilendirme
Versiyonlama
Şifreleme
Organize etme
Hızlı veri arama
DIVVYDRIVE bulut ile her yerden erişim
Loglama
Dosya türü, boyutu ve sayısından bağımsız arşivleme
Tüm Windows sistemleri ile %100 uyumluluk
Silinmiş verileri %100 kurtarma
Arşivlenmiş dosyaları virüslü dosyalardan yalıtma
Kullanıcı istatistiklerine erişme
Kurulumsuz çalışma
Genel (public) ve özel (private) bulut (cloud) teknolojilerini destekleme

DIVVYDRIVE'ı tercih etmek için bir çok neden bulunmaktadır.
Elektronik bilgi ve belgelerin yaşamımızda bu kadar önemli bir yeri olduğu bilgisayar çağında veri kaybı en önemli sıkıntıların başında gelmektedir.

DIVVYDRIVE sayesinde sahip olduğumuz tüm verileri güvenlik altına almak ve bu verilere çok hızlı bir şekilde internet olan her yerden ulaşabilmek mümkündür.

Devlet kurumları
Üniversiteler
Küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler
Proje firmaları
Sağlık kurumları ve hastaneler
Belediyeler
Eğitim kurumları
Fotoğrafçılar
Bireysel kullanıcılar.